Русские видео

Иностранные видео
Скачать видео: Скачать MP3: Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу

#CungDanhThoi #MySoul1981 #MyTam
MỸ TÂM - CŨNG ĐÀNH THÔI (LIVE) | MY SOUL 1981

- Composer: KHẮC HƯNG
- Music Arranger: HOÀI SA
- Support Background Vocal: KHẮC HƯNG
- Piano: HOÀI SA
- Guitar: DŨNG ĐÀ LẠT
- Bass: THANH SƠN
- Drums: CÔNG THÀNH
- Background Vocal: TÚ UYÊN - THU HẰNG - KIM NGÂN
- Costume: CÔNG TRÍ
- Executive Producer: PHAN THỊ MỸ TÂM
- Publisher: MT ENTERTAINMENT
- Lyrics:

Em gọi anh lúc ba giờ sáng.
Anh lặng nghe rất êm từng tiếng thở.
Hai tuần ta cách xa rồi đấy.
Chắc giờ anh cũng không còn bất ngờ.

Lời chia tay em giữ thật lâu.
Và giờ đây thì cũng đã nên câu.
Từng lời như vết cắt rất sâu.
Hạt mưa đêm như rơi vào tim.
Và không gian dường như quá đắm chìm.
Một người gác máy lặng im.

Em muốn quên đi chuyện lúc xưa.
Anh cũng không quan tâm em hơn nữa.
Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau.
Em muốn quên đi bao tháng ngày.
Anh cũng mong hai ta không giữ lấy.
Nên giấc mơ khi xưa khép lại theo gió nhẹ trôi.
Thôi cũng đành thôi.

Một, hai câu chia tay rồi thôi.
Và cứ thế thời gian vẫn cứ trôi.
Rằng tình yêu nơi đâu mất rồi.
Liệu rằng em nơi phương trời xa.
Tình yêu đó còn vương vấn thiết tha.
Và lòng em có nhớ ta?

Em muốn quên đi chuyện lúc xưa.
Anh cũng không quan tâm em hơn nữa.
Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau.
Em muốn quên đi bao tháng ngày.
Anh cũng mong hai ta không giữ lấy.
Nên giấc mơ khi xưa khép lại theo gió nhẹ trôi.
Thôi cũng đành thôi.
Thôi cũng đành thôi.
Thôi cũng đành thôi, oh.

Em muốn quên đi chuyện lúc xưa.
Anh cũng không quan tâm em hơn nữa.
Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau.
Em muốn quên đi bao tháng ngày.
Anh cũng mong hai ta không giữ lấy.
Nên giấc mơ khi xưa khép lại.
Theo gió nhẹ trôi.

Em muốn quên đi chuyện lúc xưa.
Anh cũng không quan tâm em hơn nữa.
Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau.
Em muốn quên đi bao tháng ngày.
Anh cũng mong hai ta không giữ lấy.
Nên giấc mơ khi xưa khép lại.
Theo gió nhẹ trôi.
Thôi cũng đành thôi.

FOLLOW MY TAM:
@ Facebook: http://www.facebook.com/mytam.info
@ YouTube: http://www.youtube.com/MyTamOfficial
@ Spotify: http://bit.ly/MyTam_Spotify
@ iTunes: http://bit.ly/MyTam_iTunes

Comments