Русские видео

Иностранные видео
Скачать видео: Скачать MP3: Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу

STS73 - ໄວລຸ້ນທຳຊົງ (วัยรุ่นทำทรง) 【Official Music Video】

SONG : ໄວລຸ້ນທຳຊົງ
ARTIST : STS73.
LYRICS : STS73.
ລາຍພິນ: ແຊ ພັນສານູວົງ
BEAT PROD BY : Pipo derNi
MIXED \u0026 MASTERED BY : Pipo derNi
DIRECTED BY : HOBBY
VIDEO EDITING BY: HOBBY
RECORD AUDIO BY : HOBBY

FB: STS73: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024400179265
FB: Pipo DerNi: https://www.facebook.com/pipo.derni.3
FB: ລາຍພິນ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072000919371

ເຂົານະໄວລຸ້ນທຳຊົງບໍ່ຕ້ອງມາງົງກູທຳງານ
ກູຢູ່ບ້ານນອກມີແຕ່ປ່າແລະດົງບໍ່ໄດ້ມີອາຊີບປະຈຳການ
ບໍ່ໄດ້ມີອາຊີບຫມັ່ນຄົງບໍ່ຕ້ອງມາງົງກູຊາວນາ
ຕົກຄ່ຳລົງແລງແລະຕັ້ງວົງຂໍໂທດຫລາຍໆຖ້າລຳຄານ X2

ຊິນອນຫລືຊິເມົາພວກເຮົາເລືອກເລີຍຈັກຢ່າງ ey
ຊິຈິບກັນເບົາໆແລ້ວເຮົາກະຢູ່ຈົນຟ້າສາງ yeah!
ບໍ່ມີເລີຍຈັກວັນທີ່ພວກເຮົາຈະເວັ້ນຫວ່າງ
ມີພຽງແຄ່ຫມູ່ເຮົາແລະຂຽນເພງລົງເປັນລາມ

ໂອບາງຄັ້ງຄາບາງເວລາມັນກໍຜ່ານໄປຈົນເຊົ້າ
ບໍ່ມີເງິນເລີຍຈັກກີບເອົາມືຈົກເຂົ້າໄປໃນ..ກະເປົາ
ເຖິງຕົ້ນທຶນຊິບໍ່ຫລາຍແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເມົາ
ບໍ່ມີດອກເຫລົ້າຊົງມີແຕ່ພຽງແຕ່ເຫລົ້າຂາວ
ໃນບັນຊົງບັນຊີບໍ່ມີເງິນໄປເປສາວ
ເຂົານະໄວລຸ້ນທຳຊົງກໍຄົງຖືກໃຈສາວໆ
ເຮົານະໄວລຸ້ນທຳງານໂຕດຳໆຫນ້າບໍ່ຂາວ
ມີເພື່ອນຝູງຢູ່ຂ້າງກາຍແລະຢ່າງຫນ່ອຍກໍບໍ່ເຫງົາ
ໂອ້ຍກະຍ້ອນວ່າເຮົາບໍ່ມີ
ກິນເຂ້າຢູ່ວັດເປັນສັງກະລີ
ບໍ່ມີປັນຍາຊິໄປສູ່ເຂົາ
ໂອ້ຍເຂົານັ້ນຊົນຊັ້ນຜູ້ດີ
ເຂົານັ້ນເປັນລູກເສດຖີ
ເຂົາກິນວິສກີ້
ບໍ່ກິນເຫລົ້າຂາວ

ໂອ້ຍເຂົາດີກວ່າອ້າຍອີ່ຫລີ
ໂຕອ້າຍນີ່ນາບໍ່ມີຫຍັງດີ
ບໍ່ແມ່ນຫມໍພອນທີ່ຈະບາຍສີ
ຕົກຄ່ຳລົງແລງກະມີແຕ່ເມົາ

Hook2
ບໍ່ຕ້ອງມາງົງເຈ້າບໍ່ຕ້ອງງົງ
ຊິເມົາປານໃດກະຍັງຊື່ຕົງ
ເມົາຈົນຈຽນຕາຍກະຍັງບໍ່ມົ້ມ
I'm ugly ເຈົ້າຄົງບໍ່ລົມ
Don't say that sleep on the bed I don't want to the back
ບໍ່ຮູ້ແນວຊິເຮັດຢູ່ຄົນດຽວລະມັນsad
ອ້າຍເປັນຄົນທຳມະດາແຕ່ໂຕນ້ອງບອກວ່າbad
ຫລືເປັນພຽງເພາະເງິນຕຣາໂຕອ້າຍນີ້ເລີຍຕ້ອງແພ້ໄປ
ຮັກຊິຕາຍກໍແພ້ຢູ່ດີ
ຢູ່ຄົນດຽວມັນເຫງົາalone
ຢູ່ກັບເຈົ້າເສຍນ້ຳຕາFree~
ເຈົ້ານັ້ນໄປມັກອັ່ນຜູ້ບ່າວທຳຊົງ
ໂຕອ້າຍກໍຄົງຈຳຕ້ອງລາຄົນດີ
ນະເວລາຕອນນີ້ຂໍເຫລົ້າຂາວເມືອງຄົງ
ແລ້ວພາກັນຕັ້ງວົງໃນຄ່ຳຄືນລາຕີ
ສີ....ມື້ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນວັນດີ
ອົກຫັກຈາກເຈົ້າແລ້ວໂອ່ນວນນາງອໍລະດີ
ບໍ່ມີບຸນຊິຄຽງຂ້າງບໍ່ເຄີຍສ້າງບາລະມີ
ປຽບອ້າຍເປັນພຽງເສນາທີ່ຮັບໃຊ້ຄົນຜູ້ດີ
ເຈົ້ານັ້ນເຄີຍບອກວ່າຮັກອ້າຍແທ້ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນເລີຍເລື່ອງຈິງ
ຄວາມຮັກທີ່ນ້ອງໃຫ້ມາເຈ້າຄິດວ່າມັນເປັນເລື່ອງຫລິ່ນ
ອາຊີບຂອງໂຕອ້າຍນີ້ມັນມີແຕ່ເຫື່ອມືເປື້ອນດິນ
ເຈົ້າເລືອກຜູ້ບ່າວທຳຊົງອ້າຍຄົງຍອມຮັບໃນເລື່ອງຈິງ.

#STS73 #ໄວລຸ້ນທຳຊົງ #วัยรุ่นทำทรง

Comments