Русские видео

Иностранные видео
Скачать видео: Скачать MP3: Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу

Facebook: https://www.facebook.com/dayanichka
Instagram: https://www.instagram.com/dayanakulbida
TikTok: https://www.tiktok.com/@dayanichka
Для підтримки💌
Приват: 4731219644970067
PayPal: [email protected]Пісня «Україна, Мам» зіткана з моїх почуттів, емоцій та рефлексій. Від нашої спільної історії. Та від кожної окремо почутої і пережитої безпосередньо мною історії.
Від того, що я не змогла це просто стримати в собі.
Текст народився за 3 ночі. По одному куплету в березні, квітні та травні. Потім одразу музика. Я записала пісню на диктофон у селі, в бабусиній ванні.
Там ж у дворі зняла на телефон відео, змонтувала.
І відчула, що мушу дати це людям, Україні, світу.
Кожному українцю та кожній небайдужій людині, які проживають весь цей біль разом із нами.
Для пам’яті, для віри та для світлого смутку, який обов’язково переродиться в нашу непереможну силу.
Я прожила це, зафіксувала в музиці і дарую вам.
Щоб жодна емоція, жодна сльоза, жодна рука підтримки й відваги та жодна українська душа не були забутими.
Щоб ми трималися разом, підтримували один одного і пам’ятали, що «ми всі поруч й ніколи не вмре Україна».Акорди: Hm, G, Em, F#

Текст пісні:

Де моє тіло
Я падаю в прірву
Пітьма огорта
Й мене не пита
Як тебе звати?
Чиї в тебе очі?
Любила бруківку?
Чи мала кота?
Як спати в ванній?
А як в коридорі?
Як рятувати
Не речі, а пса?
Чи зимний був лютий?
Отой, що на шкірі
Залишив помітку
2 4. 0 2.

Мам, мам
Вся земля в руках у твого сина
Мамо, мам
А в моїх венах і Азов і сталь
Мам, мам
Вже не вмерла й ніколи не вмре Україна
Будем вірить, мам
Будем битись, мам
Будем жити, мам
Україна, мам

Любилася з вітром
Тримала за руку
Того, що від смерті
З тобою тікав
Чекала на літо
Щоб в гори і вище
Збивати коліна
А потім літать
Хотіда до моря
Щоб хвилі і тиша
І дім в тебе є
А страху нема
А вдома тепла подушка
Твій чайник і книжки
І рідна душа
Тебе обійма

Мам, мам
Вся земля в руках у твого сина
Мамо, мам
А в моїх венах і Азов і сталь
Мам, мам
Вже не вмерла й ніколи не вмре Україна
Будем вірить, мам
Будем битись, мам
Будем жити, мам
Україна, мам

Пітьма, розкажи
Для чого ти нищиш?
Красива ж зелена
Не чорна трава
Тобі заважали
Дитячі косички?
Чи дяді Валєри
Ліва нога?
Чому кисень є
А дихати нічим?
Чому було 3 брата,
А стало 2?
І як забувати
Рідні обличчя?
І як із контактів
Видалить «Мама»?

Мам, мам
Вся земля в руках у твого сина
Мамо, мам
А в моїх венах і Азов і сталь
Мам, мам
Вже не вмерла й ніколи не вмре Україна
Будем вірить, мам
Будем битись, мам
Будем жити, мам
Україна, мам

Мам, мам
Не забуду ніколи сина
Мамо, мам
Всіх синів і доньок, їхню сталь
Мам, мам
Ми всі поруч й ніколи не вмре Україна
Будем вірить, мам
Будем битись, мам
Будем жити, мам
Україна, мамUkraine, Mama

Where is my body?
I fall into the abyss
The darkness envelops
and asks me no questions;
What is your name?
Whose eyes do you have?
Did you like cobblestones?
Did you have a cat?
How to sleep in the bathroom?
And how in the hallway?
How to rescue not things, but a dog?
Was February cold?
So cold that on the skin
It left a note,
24/02.

Mama, mama, the whole land is in the hands of your son
Mama, mama, and in my veins there are both Azov and steel
Mama, mama, she’s not dead already and will never die, my Ukraine
We’ll believe, mama
We’ll fight, mama
We’ll live, mama
Ukraine, mama

You loved the wind,
You held the hand
Of the one who was running away
From death together with you
Waited for the summer
To go to the mountains and higher,
Bruise your knees and then fly
You wanted to go to the sea
So the waves and the silence
And a home you would have,
But you would have no fear
And a warm pillow at home
Your teapot and books
And the soul of your nearest
Embracing you

Mama, mama, the whole land is in the hands of your son
Mama, mama, and in my veins there are both Azov and steel
Mama, mama, she’s not dead already and will never die, my Ukraine
We’ll believe, mama
We’ll fight, mama
We’ll live, mama
Ukraine, mama

Darkness, tell me,
Why are you destroying?
The grass is beautiful
When it’s green,
Not black
Did the child’s pigtails
Bother you?
Or Uncle Valery's
Left leg?
Why is there oxygen
But nothing to breathe?
Why were there three brothers
And now there are two?
And how to forget
My family’s faces?
And how to remove \"Mother\"
From my address book?

Mama, mama, the whole land is in the hands of your son
Mama, mama, and in my veins there are both Azov and steel
Mama, mama, she’s not dead already and will never die, my Ukraine
We’ll believe, mama
We’ll fight, mama
We’ll live, mama
Ukraine, mama

Mama, mama, I will never forget your son
Mama, mama, all the sons and daughters, their steel
Mama, mama,- we're all together
And Ukraine will never die
We’ll believe, mama
We’ll fight, mama
We’ll live, mama
Ukraine, mama
(Translation by Anna Volokh)

Автор слів та музики: Даяна Кульбіда
Lyrics and music by Dayana Kulbida

Comments